Fomento de Iniciativas

Aviso legal

I. A páxina web http://www.figrupo.com foi creada e é mantida poa empresa “MACOVIT SOCIEDAD DE INVERSIONES, SL“en adiante, “MSI”), con CIF número B81004525.

MSI” é unha sociedade constituida de acordo á lexislación española, e inscrita no Rexgistro Mercantel de Madrid, ao Tomo 8596 do arquivo, sección xeral, folio 157, folla número M-138426

II. Os datos de contacto de “MSI”son os seguintes:

III. A página web ten unha finalidade meramente informativa, sen que sexa posible contratar servizos ou comprar productos a través da mesma. A información facilitada na mesma non puede entenderse en ningún caso, nen sustituir, ao asesoramiento profisional.

MSI” non se responsabiliza da exactitude, actualización ou veracidade dos documentos, artigos e, en xeral, dos contidos que figuran na Web.

IV. Os distintos elementos da página web (fotografías, artigos, vídeos, etc), así como a páxina web no seu conxunto, están protexidos pola normativa española e internacional de propiedade industrial e intelectual. En especial, as marcas, logos o resto de signos distintivos que aparecen nesta web son propiedade de “MSI”, ou de terceiros que nos teñen autorizado ao seu uso.

Está prohibida la reproducción total ou parcial dos mesmos ou de cualquera contido da Web con fines comerciais, agás autorización expresa e por escrito de “MSI”.

V. “MSI” non asume ningunha responsabilidade en relación aos danos que podan producirse nos equipos ou dispositivos dos usuarios como consecuencia da navegación pola súa páxina web, nin ofrece ningunha garantía en canto á subsanación de errores de funcionamiento, ou actualización de contidos da mesma.

VI. A navegación pola web non implica a recollida de datos de carácter persoal, agás os que o usuario decida voluntariamente facilitar a través dos formularios e correos electrónicos de contacto.

Aviso legal

Teléfono: + 981 911 800

Fax: + 981 911 801 / 802

Enrique Mariñas, 36-1º Edificio Torre Cristal

Polígono Matogrande

15009 A Coruña - España.