Fomento de Iniciativas

División ambiental.

Vocación e compromiso serio coa natureza.

Detectados hai tempo os problemas provocados polos residuos producidos, tanto pola industria coma pola sociedade en xeral, neste grupo naceu unha verdadeira vocación polos temas ambientais, participando dende hai máis de dez anos en proxectos relacionados con este sector.

Actualmente, as empresas que compoñen esta división, abranguen as seguintes actividades (todas elas con plantas propias):

Así mesmo, encóntranse en avanzado estado de estudo proxectos de xeración de enerxía eléctrica a partir do aproveitamento do biogás xerado polos vertedoiros de residuos urbanos.

Aviso legal

Teléfono: + 981 911 800

Fax: + 981 911 801 / 802

Enrique Mariñas, 36-1º Edificio Torre Cristal

Polígono Matogrande

15009 A Coruña - España.