AVISO LEGAL

A páxina web https://figrupo.com  foi creada e é mantida pola empresa LOGISTICA INTEGRAL Y SERVICIOS, S.L. (en adiante, LOGISTICA), con CIF número B-78409414.

LOGISTICA é unha sociedade constituída de acordo á lexislación española, e inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, tomo 1054, folio 30 folla número C-4652.

Os datos de contacto de LOGISTICA son os seguintes: 

  • R/ Fernando Macías, nº 31-33, 1ª planta, A Coruña
  • Teléfono: (+34) 881 918 910
  • Email: mouteirino@figrupo.com

LOGISTICA responsable do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co fin de dar cumprimento ás obrigas impostas pola Lei 34/202 de Servicios da sociedade da información e do Comercio electrónico, así como de informar aos usuarios do sitio web das condiciones de uso do mesmo. Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso do aquí disposto, así como de calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

O responsable do sitio web resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que poida aparecer no mesmo sen que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios as devanditas obrigas, entendéndose como suficiente a publicación no sitio web do prestador.

O prestador exímese de calquera responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web sempre que estea manipulada ou fose introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

Os distintos elementos da páxina web (fotografías, artigos, vídeos, etc.), así como a páxina web no seu conxunto, están protexidos pola normativa española e internacional de propiedade industrial e intelectual. En especial, as marcas, logos e o resto de signos distintivos que aparecen nesta web son propiedade de LOGISTICA ou de terceiros que nos autorizaron ao seu uso. Está prohibida a reprodución total ou parcial dos mesmos ou de calquera contigo da Web con fins comerciais, salvo autorización expresa e por escrito de LOGISTICA.

LOGISTICA non asume ningunha responsabilidade en relación aos danos que poidan producirse nos equipos ou dispositivos dos usuarios como consecuencia da navegación pola súa páxina web, nin ofrece ningunha garantía en canto á resolución de erros de funcionamento, ou actualización de contidos da mesma.

A navegación pola web non implica a recollida de datos de carácter persoal, salvo os que o usuario decida voluntariamente facilitar a través dos formularios e correos electrónicos de contacto. Non obstante, utilizamos cookies que poderán descargarse no equipo ou no dispositivo electrónico desde o que accede o usuario. Para máis información, lea a nosa política de cookies.

Se desexa poñerse en contacto con LOGISTICA, responsable do Sitio Web, pode facelo a través dos datos de contacto indicados no apartado II deste aviso.

Scroll ao inicio